Niam Nyiaj Nkauj Muas

Niam Nyiaj Nkauj Muas ( Kabyeeb Yaj), muaj 75 Xyoos.  Nws tau tag simneej rau hnub tim 21 lub 10 hlis ntuj xyoo 2017.  Niam Nyiaj Nkaub txiv yog Zam Muas Yaj, nws niam yog Maiv Ko Xyooj.  Nws yug rau hauv lub zos Moj Sab Qhua, techaws Npog xyoo 1943. Niam Nyiaj Nkaub muaj 4 tug nus thiab 4 tug viv ncaus.  Niam Nyiaj Nkaub yog nws niam thiab nws txiv nkawv tus minyuam thib plaub.

Niam Nyiaj Nkaub thiab Nyiaj Nkaub nkawv sib sau los ua neej xyoo 1958 nyob rau lub zos Phuv Khaub teb chaws Nplog.  Nkawv sib yuav tau 59 xyoos.  Niam Nyiaj Nkaub muaj 4 tug tub 4 tug Ntxhais. Nws cov minyuam xws li. Cov tub, yog Vajtxum thiab tsev neeg nyob GA,  Vampheej thiab tsev neeg nyob GA,  Zoov Nus thiab tsev neeg nyob NC, Nom Suav thiab tsev neeg nyob GA. Cov Ntxhais yog Maiv thiab tsev neeg nyob techaw Nplog, Xis thiab tsev neeg nyob NC, Rhia thiab tsev neeg nyob GA, Maivnyuam thiab tsev neeg nyob NC.

Niam Nyiaj Nkaub muaj 35 tug xeeb ntxwv thiab 22 tug xeeb xeeb ntxwv.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply (Replies will post after approval)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s